Kripto para ve borsayla ilgilenmeyi neden saçma buluyorum?

Hayat ulaştığımız sonuçlar kadar, yürüttüğümüz süreçlerden de oluşur. Yani, bir dağın arkasındaki hazineye ulaşmak için yürüdüğümüz süre, belki de, dağın arkasına ulaştıktan sonra geçireceğimiz süreden daha fazladır.

Görsel: Voytek Pavlik

Bugün evime hırsız girse ve tüm mal varlığımı çalsa, dün yaptığım şeyler boşa gider mi?

Ama eğer dün, paranın yanında deneyim de kazandıysam, heyecan da duyduysam, masanın başından mutlu kalkmayı bilebildiysem, ürettiğim bir şeylerle insanların hayatına dokunduysam, bazılarının hayatını iyileştirdiysem veya kolaylaştırdıysam, bir hırsız ne yaparsa yapsın bunları benden çalamaz.

Full Stack Developer | Technical co-founder of off2class.com | Founder of valizim.com | Ex contributor @PCnetDergisi

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store